Spelregels


Spelregels onderling

Dressuur
voor de dressuur worden de proeven, in eigen klasse, van de maand September verreden
Er wordt in drie ringen dressuur verreden.
2e proef of Bixieproef
Degene die niet springen, rijden een tweede proef.
De A+B mogen een Bixieproef rijden
De overige ruiters rijden de tweede dressuurproef van de maand !!!
Springen
Het parcours wordt gebouwd 10 cm onder de maximale springhoogte voor de klasse
Alle springruiters krijgen de gelegenheid om voor het starten 2 minuten het parcours te verkennen
en in te springen, hierna gelden de normale regels als bij een springwedstrijd, bij driemaal weigeren
moet het parcours verlaten worden, enz.
bij het springen is voor iedereen de tijd bepalend voor de uitslag
er wordt geen barrage verreden
Drafkoers:
Bij de drafkoers starten telkens max. 7 combinaties
Hier worden drie ronden gereden diegene die in galop springt is verplicht een volte te rijden
De tijd is bepalend voor de puntentelling
Zweep en is niet toegestaan, sporen wel
Voetbal:
Het voetbalspel telt niet meer voor het totaal klassement
Alleen stappen en draven
Zweep en sporen zijn niet toegestaan
Het niet deelnemen aan een onderdeel levert strafpunten op en betekent dat
men dan niet meer in aanmerking kan komen voor een eerste plaats in het totaal klassement